Бърза навигация


Съдържание на страницата

Предговор

Geranos

Този "щрих" от иконографията на танцуването като дейност не претендира, че е подробната история за произхода и развитието на танца като такъв. На този труд може да се гледа като на едно елементарно обобщение - пълната и подробна история на танцуването не може да бъде пресъздадена толкова лесно чрез илюстрации.
Текстът е представен възможно най-елементарно; подробно и научно представяне би изисквало и довело до години работа и многобройни томове труд. Описването на различни исторически танци и музика е огромна работа - два автора (само), работейки по темата, са покрили 800 танца в четири тома. [1]

Би било интересно, ако може да се даде нагледна представа за това как са представяли и описвали танците си египтяните и древните гърци. Това изкуството на описване на танца, наподобяващо начина на записване на музика чрез ноти, е изгубено, а опитите да бъде възстановено - неуспешни. Бързият темп, с който се развиват музикалните течения, особено след времето на Люли, днес правят тази задача почти непосилна.
Надеждите на авторите на този труд са, че той ще може да бъде разглеждан като пример за костюмите, позициите и аксесоарите, използвани от танцьорите през различни периоди от човешката история.

За желаещите да получат по-подробна информация относно засегнатите теми е дадена и използваната библиография (вж. списък на използваната литература).

Бележки

Бележка 1: Пълната колекция на Томпсън от 200 народни танца, изпълнявани в кралския двор, Бат, Търнбридж и на публични сбирки, с прилежащите им фигури и напътствия за всяка група от виолини, германски флейти и обои; издадена за Чарлз и Самюел Томпсън, Катедрала "Свети Павел", Лондон. Съдържа ежегодните танци и менуети.
Четири тома, всеки от които с по 200 танца.

нагоре


Допълнително меню

СЪДЪРЖАНИЕ