Бърза навигация


Съдържание на страницата

Глава втора

Гръцки танци и тяхното описание, танци по време на вакханалия, Geranos, Corybantium, Hormos и др. Хорът, танцьорите и акробатите.

Първа страница

Вакханка
Фиг. 9: Танцуваща вакханка.
Ваза (Британски музей).

При гърците танцът със сигурност бил основна част от религиозните ритуали, а когато имало музикален съпровод, двете заедно оформяли лиричното изкуство.
"Лирично изкуство" - термин, който обединявал всички действията, извършвани от тялото и крайниците, както и мимиките на лицето - маршируване, акробатични представления, пантомима.

Според историците древните гърци приписвали танцуването на своите богове: Омир описва Аполон като музикант или танцьор, а сред най-ранните танци е такъв именно в негова чест, наречен Hyporchema.
Танците им биха могли да се разделят на следните примерни групи: (1) с религиозен характер; (2) с акробатичен характер; (3) с мимически характер; (4) с театрален характер (хор); (5) хибридни между социални и религиозни (сватбени); (6) камерни танци.

Големите мъже и жени не танцували заедно, докато младите изпълнявали заедно "верижния" танц Hormos и танца Geranos (жерав, фиг. 11).
Според някои историци пример за танц, принадлежащ към категория (1), е танцът Aloenes. Той има фригийски произход. Изпълнявал се от жреци в чест на Церера - дъщерята на богинята Кибела - под съпровода на флейти.

Танцуващо момиче
Фиг. 10: Танцуващо момиче.
Глина, 350 г.пр.н.е.
(Британски музей)

Танците, посветени на богинята, били много: Anthema, Bookolos, Epicredros и др. Част от тях били предназначени за работници, други за овчари и т.н. Всяка общност имала свой собствен танц.
Танците в чест на Венера били често срещани - тя била покровител на правилното и прилично танцуване. В контраст с това, танците, посветени на Дионисий (Бакхус при римляните), били израз на веселие и неблагоприличие. Танцът Epilenios се изпълнявал в процеса на правене на вино, когато гроздовите зърна трябвало да се мачкат. В същността си танцът имитирал именно събирането на гроздето и неговото обработване.
Подобни били танците Anteisterios - изпълняван, когато гроздовият сок се изливал в бъчви (фиг. 8 от глава I, 9 и 10) - и Bahilicos - изпълняван под съпровод от ударни инструменти и цимбали и често завършвал във вид на оргия.

Geranos
Фиг. 11: Geranos, ваза в Museo Borbonico, Неапол.

Geranos се заражда в Делос. Твърди се, че цар Тезей го създал в чест на бягството си от лабиринта на остров Крит. Представлявал танц "ръка-за-ръка" (хороводен) с редуващи се мъже и жени. Водачът на танца олицетворявал Тезей и свирел на лира.

Гръцки танц
Фиг. 12: Гръцки танц. 4 век пр.н.е.

2 >>

нагоре


Допълнително меню

СЪДЪРЖАНИЕ