Бърза навигация


Съдържание на страницата

Състезания

Какво представлява едно състезание по спортни танци, колко време продължава, какво точно се оценява, възрастови групи и други въпроси, свързани с танците, на които може би търсите отговор.

Възрастови групи

Нека подчертаем, че не става въпрос за възрастово ограничение. Няма такова нещо - независимо на колко години сте, щом Ви се танцува, значи можете да танцувате.
Възрастовите групи са въведени, за да могат хора на една възраст да се състезават със свои нито много по-големи, нито много по-малки връстници.

В България първата състезателна категория - тази за най-малките по възраст състезатели - е Деца I, следвана от Деца II, Юноши I, Юноши II, Младежи, Adult (Състезатели над 19-годишна възраст) и сеньори. Отделно дадена състезателна двойка може да смени статуса си от "Аматьорска" на "Професионална".

Съответствието "категория-възраст" е следното (информация е взета от Правилника на IDSF, тъй като в електронния вариант на Правилника на БФСТ тези данни не са посочени):
Juvenile I: навършващи 9 или по-малко години през текущата календарна година;
Juvenile II: навършващи 10 или 11 години през текущата календарна година;
Junior I: навършващи 12 или 13 години години през текущата календарна година;
Junior II: навършващи 14 или 15 години през текущата календарна година;
Youth: навършващи 16, 17 или 18 години през текущата календарна година;
Adult: навършващи 19 или повече години през текущата календарна година;
Senior I: навършващи 35 години през текущата календарна година;
Senior II: навършващи 45 или повече години години през текущата календарна година.
Преминаването в по-горна възрастова група става, след като поне единият партньoр достигне нужната за по-горната категория възраст.

Състезателни класове

Състезателният клас показва какво ниво на развитие е достигнала дадена състезателна двойка. Колкото по-висок е класът, толкова двойката е по-добра, технична и обещаваща (поне на теория). Състезателен клас М (международен) е най-вискокият, който може да бъде достигнат.

В България класовете започват от E (въведен за пръв път през 2008-ма година) и вървят "нагоре": D, C, B, А и М (латински букви). Преминаването в по-горен клас става чрез събиране на необходим брой точки. Този брой точки се събира по следния начин.
Дадена състезателна двойка започва да участва в турнири, като започва представянето си от състезателен клас Е. В зависимост от това на кое място се класира тя на различни състезания тя получава точки, а при достигане на определен брой - преминава в по-горен клас. Двойки, направили поне три състезания в клас Е, имат право да се състезават в клас D.
Към настоящия момент (според Правилника на БФСТ) броят на изискваните точки за преминаване в по-висок клас е следният:

  • от "E" в "D" - 18 т.;
  • от "D" в "C" - 16 т. (+3 т. от ЗП, Купа "България" и ДП-І ранг);
  • от "C" в "B" - 16 т. (+6 т. от ЗП, Купа "България" и ДП-І ранг);
  • от "B" в "A" - 18 т. (+12 т. от Купа "България" и ДП-І ранг);
  • от "А" в "М" - 20 т. (+24 т. от Купа "България" и ДП-І ранг).

В различните страни броят на точките може да е различен, както и броят на състезателните класове. Двойки с висок клас имат право да участват в международни турнири, европейски и световни първенства.

В рамките на една страна редовно се провеждат открити турнири (ОТ), градски първенства, държавни първенства (ДП) и състезания от различни вериги (пр. "Купа България").

IDSF По-подробна, пълна и ясна информация можете да прочетете на сайта на Българската Федерация по Спортни Танци (БФСТ), която е член на Международната Федерация по Спортни Танци (IDSF). От официалния сайт на IDSF може да научите повече за насоките на развитие на Федерацията.
Според информация, поместена на горепосочения сайт, от 2012 година IDSF ще приеме нова самоличност, т.е. ще разшири дейността си и ще приеме името WDSF - World DanceSport Federation (Световна Федерация по Спортни Танци). За идеите и целите на WDSF можете да прочетете на официалния сайт - www.WorldDanceSportFederation.org

Какво представлява едно състезание

Едно състезание задължително бива предварително обявено, обикновено в началото на състезателния сезон (т.е. в състезателния календар). Двойките, които ще се състезават, се записват в групата на собствения си състезателен клас. В зависимост от това колко двойки са се регистрирали се определя и от кой кръг ще започне тяхното състезание: предварителен, 1/8-финал, 1/4-финал, 1/2-финал или финал.

Класовете Е, D и C задължително танцуват латиноамерикански и стандартни танци (Е - без Самба, Пасо Добле, Виенски Валс и Фокстрот; D - без Пасо Добле и Фокстрот), докато двойките от останалите класове могат да избират или само едната, или и двете дисциплини.

Във всеки кръг от състезанието двойките изпълняват всеки танц от съответната програма, като времетраенето на всяко изпълнението по правилник е 1:30 минути. Изключение правят Виенски валс, Джайв (1 минута) и Пасо Добле (два или три туша). Двойките танцуват на серии, като броят им в една серия може да варира. Обикновено една серия има до 6-7 (а на голям дансинг и повече) двойки.

Представянето на двойките се оценява от съдии, броят на които e различен - колкото по-важен е конкурсът, толкова по-голям е броят на съдиите.
Какво оценява комисията, е въпрос, който няма един-единствен отговор. Оттук произтича и твърдението за субективизма на този спорт, но това е тема на друг разговор. Най-важното, върху което се съсредоточава погледът на един съдия, трябва да бъде цялостното излъчване на двойката, техниката на изпълнение на състезателната програма и артистичността.

Вместо обобщение

"Нахвърляното" дотук е само малка част от всичко, което може и трябва да бъде казано. Повече компетентни мнения и професионални гледни точки може да намерите на сайтовете в раздел връзки. Също така можете да се запознаете по-подробно с новоприетия състезателен правилник на БФСТ.

нагоре


Допълнително меню

СТАНДАРТНИ

ЛАТИНО-
АМЕРИКАНСКИ