Бърза навигация


Съдържание на страницата

Кратка история на танците като спорт

Съдържание на страницата

Информация за първото регистрирано състезание по танци, както и някои по-общи сведения за появата на танците като отделна състезателна дейност.

Преди танцуването да се обособи като спорт, всеки един от десетте състезателни танца е следвал своя собствена посока на развитие.

Върху оформянето характера на даден танц са оказвали влияние много фактори - социалната група, от която той произлиза; времето, през което се заражда и търпи развитие; и не на последно място - посланието, което той носи.
По-подробно за това можете да прочетете, като посетите съответната секция, посветена танца, който Ви интересува.
Ако искате да разберете как танцуването се е развивало в един по-широк период от време, DanceHistory - Time Travel Ви предлага именно тази възможност. В допълнителния раздел на сайта имате възможност да проследите развитието на танцовото изкуство, започвайки от 3300 г. пр.н.е. и стигайки до 20-те години на 20 век!
Материалът се състои предимно от илюстрации, снимки, както и интересни факти, касаещи танцуването, още от времето преди то да стане част от ежедневието на човека и много преди някой изобщо да се замисли да го превърне в спорт.

Любителите на видео материали на тема "Как са се променяли танците през годините" могат да отделят време да прегледат нашия "архив".

На тази страница е предложена накратко историята на танците от момента, в който са започнали да се обособяват като спорт, до днес.

(Трябва да се обърне внимание на това, че предложената на сайта информация не е от "първа ръка" и не би следвало да се разчита само на нея при подготовка за изпит, например по "История на танца").
Разбира се, постарали сме се всичко да е достоверно - публикувана е информация, която се препокрива от поне два източника.)

Първото регистрирано състезание, касаещо сферата на танците, било за любителите на Tанго. Провело се в Ница, Франция, през 1907 год. и било организирано от Camille de Rhynal (изрично е избегнато поместване името на кирилица, тъй като няма гаранция за правилното му изписване), който по това време бил известен танцьор, хореограф и инструктор.
Проведеното състезание имало такъв голям успех, че довело до организиране на подобен конкурс в Париж по-късно същата година, а през 1909 год. и до първия световен шампионат - също в Париж.

Събитието придобило ежегоден характер. Но тъй като тогава нямало съществуваща международна танцова организация и състезателите били предимно от близки на Париж, съответно Франция, райони, то в днешно време на турнирите, организирани от г-н Rhynal, не се гледа като на световни първенства.

Около 1920 год. в турнира започнали да се включват все повече и повече страни, признавайки спортния му характер.
За "Голямото Начало" може да бъде приет проведеният през
1922 год. в Лондон световен шампионат. Тогава за пръв път били проведени и отделни състезания за аматьори и професионалисти.


Допълнително меню

СТАНДАРТНИ

ЛАТИНО-
АМЕРИКАНСКИ